Billetter Og Gyldighed

En flybillet er et personligt dokument og kan normalt ikke overdrages til andre. Dette gælder dog ikke, hvis billetten er en del af en pakkerejse. Her har du nemlig ret til at overdrage rejsen til en anden person - også selv om der benyttes rutefly. (koster normalt et mindre administrationsgebyr).

Gyldigheden på en fuldpris billet er 1 år fra udstedelsesdatoen, mens en rabat billet har individuel gyldighed, som vil fremgå af billetten. Har du flere billetkuponer i et billethæfte, skal kuponerne benyttes i den rækkefølge de er udstedt.

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS