Bagageforsikring

Hvorvidt du bør forsikre din bagage og i hvilken udstrækning afhænger af din indboforsikring og temperament i øvrigt. Bagageforsikringen er dybest set en modificeret indboforsikring, som adskiller sig ved ikke kun at dække tab af ejendele, men også kompenserer for den ventetid, du eventuelt måtte have indtil bagagen dukker op.

TIP: Har du et kreditkort, er det muligt, at du allerede har en bagage forsikring eller at du kan tegne en på meget fordelagtige vilkår.

Indboforsikring
Dækker beskadigelse af eller mistede ejendele, som skyldes brand og tyveri for et beløb op til 10% af boets forsikringssum. Der dækkes uanset, hvor i verden hændelsen har fundet sted og på samme vilkår som hjemme. Forsikringen dækker ved rejser op til 3 måneders varighed. Hjemmeboende børn under 21 år er også dækket af "husets" indbo forsikring. I mange indboforsikringer er også inkluderet retshjælp og ansvarsforsikring, der ligeledes er gældende uden for landets grænser.

© Copyright 2008 Rejser.Net ApS